Organizm gospodarczy przedsiębiorstwa jest układem szczególnie złożonym.
Trudno podporządkować go prostym, a nawet rozwiniętym regułom
matematycznym. Analiza finansowa – jako metoda szczegółowego
i wielopoziomowego badania zjawisk gospodarczych,
ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji finansowych,
umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wyników
działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli.
Ponadto, pobudza do myślenia opartego na logice ekonomicznej
i sprzyja pogłębianiu oceny osiąganych wyników działalności gospodarczej!


Witam na stronie poświęconej analizie i prognozie finansowej. Witryna wystartowała w grudniu 2012 roku. Obecnie (poniższy wykres przedstawia cały rok 2016) ma ponad 203 tys. unikatowych odwiedzin rocznie, co daje ponad 556 użytkowników dziennie. Przeciętny czas spędzony na przeglądaniu Witryny, to ponad 3,35 min. Mam nadzieję, że niniejsza witryna będzie pomocna zarówno dla studentów jak i praktyków rynkowych, którzy będą mogli w pełni wykorzystywać zaprezentowane, wszechstronne narzędzia analityczne. A witryna: Analizy – Prognozy Finansowe stanie się podręcznym narzędziem, niezbędnym w bieżącym zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, ułatwiającym podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiających lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz poprawę wyników działalności gospodarczej. Wszystkie otrzymane informacje zwrotne staną się inspiracją do dalszego działania i jeszcze większego zaangażowania w rozwój efektywniejszej przedsiębiorczości. Jako podsumowanie całości i zachętę do intensywnej pracy zamieszczam: Receptę na sukces w życiu i w biznesie


Kim jestem?

Paweł Grad

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej w zakresie finansów i rachunkowości oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Finansów zorganizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (DYPLOM), gdzie napisałem i obroniłem pracę dyplomową na temat: „Wpływ wyników finansowych na wycenę wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie latach 2005 – 2008”, której treść przybliża rynkowe konsekwencje osiąganych wyników finansowych. Doświadczenie praktyczne zdobywałem w biurze rachunkowym przy prowadzeniu firm produkcyjno-handlowych oraz w innych zakładach produkcyjnych i handlowych, sporządzając bieżące analizy i prognozy na potrzeby zarządu. W 2012 roku podjąłem decyzję o uruchomieniu witryny: Analizy – Prognozy Finansowe, stanowiącej kompendium wiedzy teoretycznej z dziedziny analizy i prognozy finansowej, wzbogaconej o zdobyte doświadczenie praktyczne oraz własne obserwacje i przemyślenia. Wynikiem tego został opracowany kompletny przykład liczbowy wraz z interpretacją graficzną (zobacz). Jestem zwolennikiem dedukcyjnego (od ogółu do szczegółu) badania zjawisk gospodarczych, szukając na każdym etapie badawczym przyczyn zaistniałych zmian i stawiając pytanie: dlaczego? W pierwszej kolejności poddaję badaniu czynniki najważniejsze, które miały istoty wpływ na wielkość lub zmianę analizowanego problemu, przechodząc do badań bardziej szczegółowych, obejmujących wyniki cząstkowe. Taka metoda badawcza pozwala mi na dokładne określenie przyczyn zaistniałych zmian oraz wyrobienie sobie opinii na dany problem badawczy. Analizy opracowywane są w sposób zapewniający spełnienie postawionych celów analitycznych i oczekiwań odbiorcy rezultatów. Komentarze do analiz staram się przygotowywać w sposób konkretny i przejrzysty, aby były inspirujące i miały wartość zarówno poznawczą, i w następstwie decyzyjną. Opinie o mojej pracy i zaangażowani można znaleźć w Księdze opinii.

Życiowe motto:

Myśl, że będzie dobrze, ale przygotuj się na najgorsze.”

Bazę źródłową niniejszej witryny stanowiła literatura przedmiotu (Bibliografia) oraz sprawozdanie finansowe konkretnej spółki produkcyjnej, wykorzystane w przykładowej analizie finansowej (zobacz). Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie (kontakt).