ANALIZY - PROGNOZY  FINANSOWE

Analiza piramidalna

Przedstawia nadrzędność i podrzędność wskaźników ekonomicznych oraz ich wzajemne zależności. Oznacza to, że wartość wskaźnika nadrzędnego zawiera w sobie częściową wartości wskaźnika podrzędnego. W konsekwencji czego, na ostateczny wynik piramidalny, uplasowany na szczycie piramidy, pracuje zespół wskaźników zawartych w piramidzie, a poszczególne wskaźniki podrzędne determinują wynik wskaźnika nadrzędnego. Zamysłem takiej konstrukcji jest pokazanie hierarchiczności zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz ich wpływ na wzajemne relacje i obszary działalności gospodarczej. Ujęcie piramidalne pomaga w konstruowaniu logicznej interpretacji zdarzeń gospodarczych przedstawionych w postaci wskaźników ekonomicznych uwzględniających wzajemne zależności i hierarchię. "Zastosowanie układu piramidalnego wskaźników ekonomicznych stwarza w toku analizy wiele udogodnień, a w szczególności:
.....1) wyjaśnia kierunki i możliwości dochodzenia do celu określonego w układzie przez odpowiedni wskaźnik syntetyczny,
.....2) wskazuje miejsca poszczególnych wskaźników w układzie, a więc pośrednio także w rzeczywistości gospodarczej,
.....3) kwantyfikuje wzajemne więzi wskaźników cząstkowych oraz zależności tych wskaźników i wskaźnika syntetycznego"1
Na początek autor strony zestawił dwa kluczowe ujęcia rentowności kapitału własnego, wedle tej metody obliczeniowej:
.....- rentowność kapitału własnego na sprzedaży ... »
.....- model Du Ponta ... »
Porównanie obu ujęć ma na celu, poza praktycznym przedstawieniem metodyki kalkulacji piramidalnych, porównanie rentowności kapitału własnego w ujęciu wygospodarowanego zysku z całej działalności przedsiębiorstwa oraz ograniczając się wyłącznie do podstawowej działalności operacyjnej - sprzedaży.

DO GÓRY ...^


Bibliografia:

1 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2007, s. 120.

Dodaj opinię...............Prześlij opinię...............Zamów analizę


Zobacz również:

Analiza wskaźnikowa  Struktury  Płynności finansowej  Dynamicznej  Zadłużenia  Sprawności działania • Pracy  Rentowności  Ryzyka  Rynku  Uzupełnienie
Analiza sprawozdań  Bilans  Rachunek zysków i strat - porównawczy • kalkulacyjny  Rachunek przepływów pieniężnych  Zestawienie zmian w kapitale własnym
Prognoza sprawozdań  Aktywa bilansu  Pasywa bilansu  Rachunek zysków i strat
Optymalizacja finansowa  Rachunku zysków i strat  Struktury aktywów  Struktury pasywów.
Wycena przedsiębiorstwa  metoda DCF  metoda APV  metoda EVA
Inwestycje
 • Rzeczowe  Finansowe  Średni ważony koszt kapitału WACC  Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
Analiza  Model Du Ponta  Dyskryminacyjna  System wczesnego ostrzegania  Wzorcowe układy nierówności wskaźników


Witryna: Analizy - Prognozy Finansowe wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analizy - Prognozy Finansowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies...>>