Rachunek kosztów zmiennych

  • oparty jest na podziale kosztów na stałe i koszty zmienne,
  • stosowany jest do bieżącego zarządzania zyskiem,
  • koszty bezpośrednie traktowane są jako koszty zmienne, a koszty wydziałowe (pośrednie) dzielone są na koszty zmienne i koszty stałe,
  • wycenia produkty wyłącznie według zmiennych kosztów produkcji (oraz kosztów sprzedaży i kosztów zarządu),
  • za obiekt kosztów bierze produkt sprzedany,
  • kosztami okresu są wyłącznie koszty stałe.

Schemat 1. Rachunek kosztów zmiennych

Źródło: opracowano na podstawie: S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1, Dom Organizatora, Toruń 2015, s. 180.

Funkcja kosztów całkowitych produkcji ma następującą postać:

Kc = Kjz x Q + Ks

gdzie:
Kc – koszty całkowite,
Kjz – koszty jednostkowe zmienne,
Q – wielkość produkcji,
Ks – koszty stałe produkcji.

Schemat 2. Funkcja kosztów w modelu kosztów zmiennych

Funkcja kosztów w modelu kosztów zmiennych
Źródło: opracowano na podstawie: S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1, Dom Organizatora, Toruń 2015, s. 181.

Więcej o kosztach można znaleźć na stronie: Analiza kosztów …»