Regulamin

Obecna treść Regulaminu obowiązuje od: 24.03.2019 r.

 1. Administratorem i autorem witryny internetowej: Analiza–Prognoza Finansowa, znajdującej się pod adresem: www.analizy-prognozy.pl, jest: Paweł Grad.
 2. Każdy Użytkownik witryny: Analiza–Prognoza Finansowa akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Cookies.
 3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu czy Polityki Cookies, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Witryny.
 4. Przedstawione w witrynie: Analiza– Prognoza Finansowa opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora Witryny i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 5. Wszystkie treści zawarte w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie zawartych na stronach witryny: Analiza–Prognoza Finansowa informacji podejmowane są na odpowiedzialność Użytkownika.
 6. Informacje zamieszczane witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mają one charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Zawarte w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa dane, opracowania i informacje zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być traktowane, jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo.
 8. Treści zawarte w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych.
 9. Paweł Grad nie ponosi odpowiedzialności za decyzje finansowe i inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa.
 10. Paweł Grad oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby publikowane treści w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa były rzetelne i kompletne. Jednakże, nie gwarantuje, że dostarczane informacje są ściśle prawdziwe i kompletne, i nie będzie z tego tytułu ponosił żadnej odpowiedzialności.
 11. Paweł Grad nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa. Każdy Użytkownik wykorzystuje informacje na wyłącznie własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania żadne roszczenia odszkodowawcze.
 12. Paweł Grad nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z wykorzystania informacji, analiz, opinii i narzędzi analitycznych zawartych w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa. Paweł Grad nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z braku dostępu do Witryny, gdy jest on spowodowany okolicznościami wynikającymi z działań osób trzecich i pozostających poza kontrolą Administratora lub spowodowanych działaniami sił wyższych.
 13. Paweł Grad zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do informacji zawartych w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa, które mogą być spowodowane, w szczególności działaniami konserwacyjnymi sprzętu, modyfikacjami, zmianami, lub innymi działaniami.
 14. Paweł Grad zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści zawartych w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa, sporządzania korekt i poprawek zastosowanych wzorów, wykresów, komentarzy oraz innych metod badawczych.

Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies … »