Finanse przedsiębiorstw

„Oprocentowanie kredytów powinno być wyższe od oprocentowania depozytów, a to z kolei – wyższe od inflacji”
Ekonomiczne prawo ciążenia

Współczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje się szybko zmieniającymi i coraz bardziej złożonymi uwarunkowaniami gospodarczymi. Dlatego zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga szybkich i rzetelnych informacji, które poddawane analizie dostarczają podstaw do podejmowania trafnych decyzji bieżących oraz strategicznych, pozwalających na wypracowanie przewagi konkurencyjnej, czyli stworzenie warunków do trwałej egzystencji przedsiębiorstwa na rynku. Wszystkie procesy w ekonomiczne zachodzące gospodarce rynkowej pozostają pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pieniądza, który warunkuje i determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skutki błędnych decyzji niezależnie od obszaru, którego dotyczą koncentrują się na płaszczyźnie finansowej. O ile nietrafione decyzje o charakterze bieżącym (krótkoterminowym) ujawniają się stosunkowo szybko i łatwiej je korygować. O tyle konsekwencje błędnych decyzji strategicznych (długoterminowych) są rozciągnięte w czasie, przez co obarczone są wyższym ryzykiem i mogą zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa na rynku. Stosowanie w procesach decyzyjnych technik, metod różnego rodzaju narzędzi ich podejmowania ułatwia dokonywanie racjonalnych wyborów i ogranicza ryzyko zarówno operacyjne jak i inwestycyjne.

Niezbędnik analityka

Tyle mamy władzy, ile wiedzy
Francis Bacon

Organizm gospodarczy przedsiębiorstwa jest układem szczególnie złożonym. Trudno podporządkować go prostym, a nawet rozwiniętym regułom matematycznym. Szczegółowe i wielopoziomowe analizowanie zjawisk gospodarczych ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiając lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wyników działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Ponadto, pobudza do myślenia opartego na logice ekonomicznej i sprzyja pogłębianiu oceny osiąganych wyników działalności gospodarczej.

Niniejsza witryna adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, pracowników działów finansowo-księgowych, menedżerów, uczestników kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim do praktyków rynkowych – przedsiębiorców. Wierzę, że stanie się podręcznym narzędziem, niezbędnym w bieżącym zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, ułatwiającym podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiających lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz poprawę wyników działalności gospodarczej. Wszystkie otrzymane informacje zwrotne staną się inspiracją do dalszego działania i jeszcze większego zaangażowania w rozwój efektywniejszej przedsiębiorczości. Bazę źródłową niniejszej witryny stanowiła literatura przedmiotu (zobacz) oraz sprawozdanie finansowe konkretnej spółki produkcyjnej, wykorzystane w przykładowej analizie finansowej (zobacz). Mam świadomość pewnego stopnia ogólności i niedoskonałości treści prezentowanych w niniejszej witrynie. Jednakże, żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością ze strony Użytkowników. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie (kontakt).

Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies … »