Finanse przedsiębiorstw

„Oprocentowanie kredytów powinno być wyższe od oprocentowania depozytów, a to z kolei – wyższe od inflacji”
Ekonomiczne prawo ciążenia

Współczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje się szybko zmieniającymi i coraz bardziej złożonymi uwarunkowaniami gospodarczymi. Dlatego zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga szybkich i rzetelnych informacji, które poddawane analizie dostarczają podstaw do podejmowania trafnych decyzji bieżących oraz strategicznych, pozwalających na wypracowanie przewagi konkurencyjnej, czyli stworzenie warunków do trwałej egzystencji przedsiębiorstwa na rynku. Wszystkie procesy ekonomiczne zachodzące gospodarce rynkowej pozostają pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pieniądza, który warunkuje i determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skutki błędnych decyzji niezależnie od obszaru, którego dotyczą koncentrują się na płaszczyźnie finansowej. O ile nietrafione decyzje o charakterze bieżącym (krótkoterminowym) ujawniają się stosunkowo szybko i łatwiej je korygować. O tyle konsekwencje błędnych decyzji strategicznych (długoterminowych) są rozciągnięte w czasie, przez co obarczone są wyższym ryzykiem i mogą zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa na rynku. Stosowanie w procesach decyzyjnych technik, metod różnego rodzaju narzędzi ich podejmowania ułatwia dokonywanie racjonalnych wyborów i ogranicza ryzyko zarówno operacyjne jak i inwestycyjne.

Niezbędnik analityka

Tyle mamy władzy, ile wiedzy
Francis Bacon

Analiza finansowa

Organizm gospodarczy przedsiębiorstwa jest układem szczególnie złożonym. Trudno podporządkować go prostym, a nawet rozwiniętym regułom matematycznym. Szczegółowe i wielopoziomowe analizowanie zjawisk gospodarczych ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiając lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wyników działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Ponadto, pobudza do myślenia opartego na logice ekonomicznej i sprzyja pogłębianiu oceny osiąganych wyników działalności gospodarczej.

Niniejsza witryna dedykowana jest studentom kierunków ekonomicznych, pracownikom działów finansowo-księgowych, menedżerom, uczestnikom kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim do praktykom rynkowym – przedsiębiorcom. Wierzę, że stanie się podręcznym narzędziem, niezbędnym w bieżącym zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, ułatwiającym podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiających lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz poprawę wyników działalności gospodarczej. Wszystkie otrzymane informacje zwrotne staną się inspiracją do dalszego działania i jeszcze większego zaangażowania w rozwój efektywniejszej przedsiębiorczości. Bazę źródłową niniejszej witryny stanowiła literatura przedmiotu (zobacz) oraz sprawozdanie finansowe konkretnej spółki produkcyjnej, wykorzystane w przykładowej analizie finansowej (zobacz). Mam świadomość pewnego stopnia ogólności i niedoskonałości treści prezentowanych w niniejszej witrynie. Jednakże, żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością ze strony Użytkowników. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie (kontakt).

Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies … »