Organizm gospodarczy przedsiębiorstwa jest układem szczególnie złożonym.
Trudno podporządkować go prostym, a nawet rozwiniętym regułom matematycznym.
Analiza finansowa – jako metoda szczegółowego i wielopoziomowego badania zjawisk gospodarczych,
ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów,
poprawę wyników działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli.
Ponadto, pobudza do myślenia opartego na logice ekonomicznej i sprzyja pogłębianiu oceny
osiąganych wyników działalności gospodarczej!

Witam na stronie poświęconej zarządzaniu finansami przedsiębiorstw!

Niniejsza witryna wystartowała w 2012 roku, jako Niezbędnik analityka potrzebny i niezastąpiony w codziennych kalkulacjach nad finansami każdego przedsiębiorstwa. Obecnie tworzy zespół narzędzi niezbędnych zarówno w analizie, prognozie jak i wycenie przedsiębiorstwa. Zamysłem autora witryny było stworzenie spójnego pod względem merytorycznym narzędzia, gdzie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzupełnić wiedzę z obszaru zarządzania finansami przedsiębiorstw bez konieczności wertowania setek stron literatury fachowej. Mam nadzieję, że niniejsza witryna będzie pomocna zarówno dla studentów jak i praktyków rynkowych, którzy będą mogli w pełni wykorzystywać zaprezentowane, wszechstronne narzędzia analityczne. A witryna: Analizy – Prognozy Finansowe stanie się podręcznym narzędziem, niezbędnym w bieżącym zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, ułatwiającym podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiających lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz poprawę wyników działalności gospodarczej. Wszystkie otrzymane informacje zwrotne staną się inspiracją do dalszego działania i jeszcze większego zaangażowania w rozwój efektywniejszej przedsiębiorczości.

Bazę źródłową niniejszej witryny stanowiła literatura przedmiotu (Bibliografia) oraz sprawozdanie finansowe konkretnej spółki produkcyjnej, wykorzystane w przykładowej analizie finansowej (zobacz). Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie.

Kontakt

Zakres zainteresowań

Analiza finansowa

Obejmuje działania analityczne niezmiernie przydatne w procesie decyzyjnym. Dostarcza pogłębionych informacji o kondycji kapitałowo – majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Zmierza do zdiagnozowania badanego zjawiska poprzez przedstawienie zależności przyczynowo – skutkowych. Ujawnia niedomagania efektywności zarządzania zasobami oraz pomaga w ich identyfikacji …»

Prognoza finansowa

Jest zwieńczeniem prac analitycznych i zdaniem autora winna być każdorazowo przeprowadzana, ponieważ ułatwia planowanie i budżetowanie. W pracach prognostycznych wykorzystywana jest baza analityczna korygowana o planowane, a nieujęte w księgach rachunkowych wydatki i przychody z działalności. Im dłuższa baza historyczna, tym dokładniejsze prognozowanie …»

Inwestycje

Bez inwestycji nie ma wzrostu i rozwoju, a bez rozwoju nie ma przyszłości. Zatem decyzje o zainwestowaniu posiadanych zasobów, to jedna z głównych sił napędowych systemu finansowego każdego przedsiębiorstwa. Trafne inwestycje służą realizacji starannie dobranej strategii i są kluczem do pomnożenia wartości przedsiębiorstwa w oczach jego właścicieli …»

Wycena przedsiębiorstwa

Specyfika wolnego rynku wymusza niekiedy konieczność dokonania wyceny przedsiębiorstwa, jako nieprzerwanie funkcjonującego systemu. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi międzynarodowy konglomerat, czy też mała specjalistyczna firma. Najbardziej oczywistym przykładem jest zmiana właściciela. Jednakże, niezależnie od przyczyny …»

Komentarze

Niezależne i bezstronne pomagające spojrzeć na przedsiębiorstwo z innej perspektywy. Są subiektywną oceną autora z działalności przedsiębiorstwa, oraz jego zasobów kapitałowo-majątkowych. Autor skupia uwagę przede wszystkim na celach analizy oraz wszystkich negatywnych odchyleniach od przyjętych norm i realizowanych strategii przedsiębiorstwa …»

Korepetycje i konsultacje

W obszarze zainteresowań na każdym poziomie edukacji. Pomoc w opracowaniu prac dyplomowych/zaliczeniowych i merytorycznym przygotowaniu do obrony/zaliczenia. Szczególnym zainteresowaniem jest empiryczna część tych prac.

O mnie

Paweł GradJestem absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej w zakresie finansów i rachunkowości oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Finansów zorganizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (DYPLOM), gdzie napisałem i obroniłem pracę dyplomową na temat: „Wpływ wyników finansowych na wycenę wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie latach 2005 – 2008”, której treść przybliża rynkowe konsekwencje osiąganych wyników finansowych. Doświadczenie praktyczne zdobywałem w biurze rachunkowym przy prowadzeniu firm produkcyjno-handlowych oraz w innych zakładach produkcyjnych i handlowych, sporządzając bieżące analizy i prognozy na potrzeby zarządu. W 2012 roku podjąłem decyzję o uruchomieniu witryny: Analizy – Prognozy Finansowe, stanowiącej kompendium wiedzy teoretycznej z dziedziny analizy i prognozy finansowej, wzbogaconej o zdobyte doświadczenie praktyczne oraz własne obserwacje i przemyślenia. Wynikiem tego został opracowany kompletny przykład liczbowy wraz z interpretacją graficzną (zobacz). Jestem zwolennikiem dedukcyjnego (od ogółu do szczegółu) badania zjawisk gospodarczych, szukając na każdym etapie badawczym przyczyn zaistniałych zmian i stawiając pytanie: dlaczego? W pierwszej kolejności poddaję badaniu czynniki najważniejsze, które miały istoty wpływ na wielkość lub zmianę analizowanego problemu, przechodząc do badań bardziej szczegółowych, obejmujących wyniki cząstkowe. Taka metoda badawcza pozwala mi na dokładne określenie przyczyn zaistniałych zmian oraz wyrobienie sobie opinii na dany problem badawczy. Analizy opracowywane są w sposób zapewniający spełnienie postawionych celów analitycznych i oczekiwań odbiorcy rezultatów. Komentarze do analiz staram się przygotowywać w sposób konkretny i przejrzysty, aby były inspirujące i miały wartość zarówno poznawczą, i w następstwie decyzyjną.

Recepta na sukces:

 • Pamiętaj, że czas to pieniądz.
 • Prawdziwa inteligencja zawsze jest skromna.
 • Nie kultywuj poczucia przemądrzałości.
 • Dla człowieka honoru jego słowo jest równie ważne jak dokument.
 • Stroń od sądów i nigdy nie podejmuj ryzyka finansowego, jeśli możesz go uniknąć.
 • Nigdy nie zapominaj wyświadczonej ci przysługi, bowiem niewdzięczność to najpodlejsza cecha.
 • Pamiętaj, że bogacze najczęściej wyglądają zwyczajnie, podczas gdy oszuści noszą się elegancko i pięknie mówią.
 • Pamiętaj, że stały i uczciwy wysiłek sam w sobie prowadzi do bogactwa i wysokiej pozycji.
 • Nigdy nie bój się odmawiać. Każdy człowiek sukcesu musi mieć silny kręgosłup i umieć dbać o swoje prawa.
 • Do pracowitości i oszczędności dodaj pewność siebie. Nie słuchaj zbyt wielu rad, myśl sam za siebie. Niezależność doda twojej pracy dynamiki i polotu.
 • Każdy wielki biznesman, jako młody człowiek spotkał na swojej drodze wielką osobę, której wpływ był tak silny, że jeszcze po latach pamięta się dokładnie słowa i lekcje przekazane przez dany autorytet.
 • W każdej sytuacji zawsze musi być dwóch zwycięzców.
 • Ryba psuje się od głowy- nie możesz nigdy wymagać od swoich pracowników, więcej niż od samego siebie.
 • Przy podejmowaniu decyzji, poradź się głupszych od siebie. To właśnie oni, dzięki całkowicie innemu spojrzeniu na sprawę będą mogli zauważyć rzeczy, jakich ty “wielki manager” nie jesteś w stanie dostrzec.
 • Stres, poczucie zagrożenia, brak bezpieczeństwa są integralną częścią życia biznesmana. Zaakceptuj to i czerp z tego siłę.
 • Droga do “mieć”, wiedzie jedynie przez PRACĘ.
 • Ciesz się z tego, co osiągasz, bo właśnie to da Ci energię do sięgania po coraz to więcej.
 • Jeśli dany biznes może Cię “pobrudzić” to go odpuść.
 • Rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu.
 • W życiu musisz opierać się na wartościach, z którymi się utożsamiasz i jesteś z nimi spójny.
 • Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
 • Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar.
 • Zadbaj o to, aby poznać swojego przeciwnika.
 • Lepiej mniej, ale lepiej.

Autorstwo Roman Kluska:

 • Szukaj niezaspokojonej potrzeby (potencjalne ssanie z rynku).
 • Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego klient wybierze akurat Twoją usługę (co jest w niej unikatowego, wyjątkowego)?
 • Moment, gdy wszystko się wali- jest to czas pierwszej próby. Jedyną słuszną odpowiedzią jest ciężka praca (zdwojone wysiłki i jeszcze większy ogień).
 • Jeśli nadal się wali to znaczy, że koncentrujesz się na zbyt wielu celach. Odrzuć rzeczy zbędne i skup się na czynnikach kluczowych dla osiągnięcia sukcesu (np. odrzuć zajmowanie się tematami kadrowymi, a skup się tylko na sprzedaży).
 • Jeśli nadal się nie udaje to znak, że trzeba zmienić branżę/pomysł. Nie oznacza to przegranej, a jedynie konieczność przedefiniowania sposobu myślenia i podejście do kolejnego całkiem nowego wyzwania. Umiejętność zauważenia momentu, w którym należy zejść ze sceny jest niezwykle ważną umiejętnością managera.

Pobierz pdf