Zakres prac i zainteresowań

Czas jest przyjacielem dobrego przedsiębiorstwa, a wrogiem miernego.
W. Buffett

Analiza finansowa obejmuje działania analityczne niezmiernie przydatne w procesie decyzyjnym. Dostarcza pogłębionych informacji o kondycji majątkowo-kapitałowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analizowanie finansów przedsiębiorstwa zmierza do zdiagnozowania badanego zjawiska poprzez przedstawienie zależności przyczynowo-skutkowych. Ujawnienia niedomagań efektywności zarządzania zasobami oraz pomoc w ich identyfikacji …»

Prognoza finansowa jest zwieńczeniem prac analitycznych i zdaniem autora winna być każdorazowo przeprowadzana, ponieważ ułatwia planowanie i budżetowanie. W pracach prognostycznych wykorzystywana jest baza analityczna korygowana o planowane, a nieujęte w księgach rachunkowych wydatki i przychody z działalności. Im dłuższa baza historyczna, tym dokładniejsze prognozowanie …»

Inwestycje – bez inwestycji nie ma wzrostu i rozwoju, a bez rozwoju nie ma przyszłości. Zatem decyzje o zainwestowaniu posiadanych zasobów, to jedna z głównych sił napędowych systemu finansowego każdego przedsiębiorstwa. Trafne inwestycje służą realizacji starannie dobranej strategii i są kluczem do pomnożenia wartości przedsiębiorstwa w oczach jego właścicieli …»

Wycena przedsiębiorstwa – specyfika wolnego rynku wymusza niekiedy konieczność dokonania wyceny przedsiębiorstwa, jako nieprzerwanie funkcjonującego systemu. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi międzynarodowy konglomerat, czy też mała specjalistyczna firma. Najbardziej oczywistym przykładem jest zmiana właściciela. Jednakże, niezależnie od przyczyny …»

Komentarze – niezależne i bezstronne pomagające spojrzeć na przedsiębiorstwo z innej perspektywy. Są subiektywną oceną autora z działalności przedsiębiorstwa, oraz jego zasobów kapitałowo-majątkowych. Autor skupia uwagę przede wszystkim na celach analizy oraz wszystkich negatywnych odchyleniach od przyjętych norm i realizowanych strategii przedsiębiorstwa …»

Korepetycje – w obszarze zainteresowań na różnym poziomie edukacji. Merytoryczna pomoc w przygotowaniu i opracowaniu prac dyplomowych/zaliczeniowych, a także wsparcie i konsultacje przygotowujące do obrony/zaliczenia. Szczególnym zainteresowaniem jest empiryczna część wszelakich prac naukowych i zawodowych.

Cennik


Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies …»