Warunki realizacji usług

Obecna treść Warunków realizacji usług obowiązuje od: 15.12.2018 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Metodologia wyliczania wskaźników podstawowych i pomocniczych w zamawianych analizach, prognozach i wycenach finansowych jest zbieżna z metodologią zastosowaną w przykładowej analizie i prognozie finansowej oraz zastosowanej i opisanej w witrynie: Analiza–Prognoza Finansowa.
 2. Terminologia użyta w zamawianych zestawach obliczeniowych jest spójna z terminologią zastosowaną w przykładowej analizie i prognozie finansowej oraz wykorzystanej przy opisach wskaźników i wyliczeń w witrynie: Analiza-Prognoza Finansowa.
 3. Kolejność zastosowanych obliczeń w zamawianych pełnych zestawach analitycznych i prognostycznych jest identyczna, jak kolejność zamieszczonych wskaźników i wyliczeń w przykładowej analizie i prognozie finansowej oraz zastosowanej w witrynie: Analiza-Prognoza Finansowa.
 4. Realizowane zamówienia komentarzy do analiz i prognoz można skonfrontować i uzupełnić o przygotowane opisy i komentarze w witrynie: Analiza-Prognoza Finansowa.
 5. Gwarantowane są darmowe konsultacje telefoniczne w umówionych wcześniej terminach.
 6. Zlecenia realizowane są w dwóch częściach, po zaakceptowaniu pierwszej – część pierwsza: obliczeniowo -graficzna, część druga: komentarz do całości.
 7. Wszystkie zlecenia realizowane są w formatach: docx., doc., pdf.
 8. Wyliczenia i wykresy wklejane są jako obrazy (bez możliwości edycji z wyłączeniem rozmiaru i położenia).
 9. Parametry komentarzy – czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5, marginesy: 2,5 cm, znaków ze spacjami: 2 800.
 10. Maksymalny, możliwy do zamówienia jest przedział dwunastookresowy z prognozą na następny okres.
 11. Autor dopuszcza drobne korekty po napisaniu całości.
 12. Warunkiem przystąpienia do realizacji zlecenia jest akceptacja Regulaminu witryny: Analiza-Prognoza Finansowa.
 13. Autor przystępuje do realizacji zlecenia w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu całości lub części zapłaty na przesłany numer rachunku.
 14. Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres: e-mail.
 15. Do wykonanych zleceń podpisywana jest (na życzenie) Umowa o poufności danych (zobacz).
 16. Na żądanie Usługobiorcy (w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi) wystawiany jest Rachunek (zobacz) potwierdzający jej wykonanie (art. 87 §1 Ordynacji podatkowej).

2. Odpowiedzialność

 1. Autor zapewnia staranne wykonanie zlecenia, zgodnie z literaturą przedmiotu i posiadaną wiedzą.
 2. Wszystkie opinie, poglądy i komentarze zamieszczane w zamawianych opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach) stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 3. Wszystkie treści zawarte w zamawianych opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach) mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie treści zamawianych opracowań podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Usługobiorcy/Zamawiającego.
 4. Informacje zamieszczane w opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mają one charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Zawarte w zamawianych opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach) dane, i inne informacje zostają przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być traktowane, jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo.
 6. Treści zawarte w zamawianych opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach) nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych.
 7. Paweł Grad nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za decyzje finansowe i inne decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie zamawianych przez Usługobiorcę/Zamawiającego treści zawartych w opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach).
 8. Paweł Grad oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby przygotowywane opracowania (analizy, prognozy, wyceny i inne kalkulacje) były rzetelne i kompletne. Jednakże, nie gwarantuje, że dostarczane informacje będą ściśle prawdziwe i kompletne, i nie będzie z tego tytułu ponosił żadnej odpowiedzialności.
 9. Paweł Grad nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w przygotowywanych opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach). Każdy Usługobiorca/Zamawiający wykorzystuje otrzymane informacje na wyłącznie własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania żadne roszczenia odszkodowawcze.
 10. Paweł Grad nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z wykorzystania informacji, analiz, opinii i narzędzi analitycznych zawartych w zamawianych opracowaniach (analizach, prognozach, wycenach i innych kalkulacjach).

Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies … »