Gospodaruj wybranymi zasobami na szczeblu strategicznym w taki sposób, by z biegiem czasu wytworzyć wartość ekonomiczną zapewniającą nie tylko pokrycie, ale i godziwy zwrot z poniesionych nakładów, nie przekraczając jednocześnie poziomu ryzyka akceptowanego przez właścicieli.
Ekonomiczny cel racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem.

O mnie

Paweł GradJestem absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej w zakresie finansów i rachunkowości oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Finansów zorganizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie praktyczne zdobywałem w biurze rachunkowym przy prowadzeniu firm produkcyjno-handlowych oraz w innych zakładach produkcyjnych i handlowych, sporządzając bieżące analizy i prognozy na potrzeby właścicieli. W 2012 roku podjąłem decyzję o uruchomieniu witryny: Analiza–Prognoza Finansowa, stanowiącej kompendium wiedzy teoretycznej z dziedziny analizy i prognozy finansowej, wzbogaconej o zdobyte doświadczenie praktyczne oraz własne obserwacje i przemyślenia. Wynikiem tego został opracowany kompletny przykład liczbowy wraz z interpretacją graficzną (zobacz). Angażuję się w również w projekty naukowe w obszarze zainteresowań na różnym poziomie edukacji. Zapewniam opiekę i merytoryczną pomoc w przygotowaniu i opracowaniu wszelakich prac dyplomowych, zaliczeniowych. Ponadto, oferuję wsparcie i konsultacje przygotowujące do obrony, zaliczenia. Szczególnym zainteresowaniem jest empiryczna część prac naukowych i zawodowych.

Jestem zwolennikiem dedukcyjnego (od ogółu do szczegółu) badania zjawisk gospodarczych, szukając na każdym etapie badawczym przyczyn zaistniałych zmian i stawiając pytanie: dlaczego? W pierwszej kolejności poddaję badaniu czynniki najważniejsze, które miały istoty wpływ na wielkość lub zmianę analizowanego problemu, przechodząc do badań bardziej szczegółowych, obejmujących wyniki cząstkowe. Taka metoda badawcza pozwala mi na dokładne określenie przyczyn zaistniałych zmian oraz wyrobienie sobie opinii na dany problem badawczy. Analizy opracowywane są w sposób zapewniający spełnienie postawionych celów analitycznych i oczekiwań odbiorcy rezultatów. Komentarze i opinie staram się przygotowywać w sposób konkretny i przejrzysty, aby były inspirujące i miały wartość zarówno poznawczą, i w następstwie decyzyjną.

Życiowe motto:

Świat ustępuje z drogi każdemu, kto wie dokąd zmierza.”

Recepta na sukces w życiu i biznesie

  • Pamiętaj, że czas to pieniądz.
  • Prawdziwa inteligencja zawsze jest skromna.
  • Nie kultywuj poczucia przemądrzałości.
  • Dla człowieka honoru …»

Pobierz pdf