Cennik stanowi tylko orientacyjną wyceną standardowej (opartej na zawartości treści niniejszej Witryny) analizy, prognozy i wyceny finansowej przedsiębiorstwa. Wszystkie zlecenia wyceniane są indywidualnie w zależności od skomplikowania i pracochłonności.

Oferta dydaktyczna

„Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki”
Benjamin Franklin

Usługa skierowana do studentów kierunków ekonomicznych, uczestników kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe, słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie pomocy w przygotowaniu i obronie prac dyplomowych/zaliczeniowych na różnym poziomie edukacji, a także wsparcie i konsultacje przygotowujące do obrony/zaliczenia. Szczególnym zainteresowaniem jest empiryczna część prac naukowych. Wszystkie zlecenia wyceniane są indywidualnie w zależności od poziomu i oczekiwań odbiorcy rezultatów. W ramach świadczonej usługi zagwarantowane są darmowe konsultacje telefoniczne.

  • przykładowa analiza finansowa: 150 zł (wyliczenia i wykresy),
  • lub 20 zł za każdą stronę opracowania (wyliczenia, wykresy, komentarze),
  • przykładowa prognoza finansowa na następny okres rozrachunkowy: 120 zł,
  • przykładowa wycena przedsiębiorstwa: 150 zł,
  • przykładowy projekt inwestycyjny: 300 zł,
  • konsultacje dla zamawiających: 0 zł.

Oferty zawodowe

„Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co faktycznie dostajesz.”
W. Buffett

Usługa skierowana jest do do praktyków gospodarczych, pracowników działów finansowo-księgowych, menedżerów i wszystkich osób zawodowo zajmujących się szeroko pojętą analizą finansową, wyceną przedsiębiorstwa oraz kalkulacją projektów inwestycyjnych w zakresie przedstawionym w niniejszej witrynie i załączonych, przykładowych opracowaniach. Przedstawiony cennik stanowi wyłącznie orientacyjny poziom cen, które są indywidualnie ustalane na podstawie nakreślonych wymagań i oczekiwań odbiorców rezultatów. W ramach świadczonej usługi zagwarantowane są również darmowe konsultacje telefoniczne.

Analiza finansowa: 350 zł – w zakres analizy finansowej wchodzi wstępna i rozwinięta analiza wszystkich elementów sprawozdania finansowego (tj.: bilans, RZiS, RPP, ZZwKW) wraz z interpretacją graficzną. Wstępna analiza sprawozdania obejmuje analizę zmian wartości bezwzględnych, analizę dynamiki i struktury danych sprawozdawczych. Analiza rozwinięta obejmuje:

Wycena przedsiębiorstwa: 500 zł – w zakres wyceny przedsiębiorstwa wchodzi analiza finansowa zawierająca wszystkie elementy określające kondycję finansową badanego przedsiębiorstwa. Prognoza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich wytworzenia oparta na danych historycznych. Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału WACC. Przy spółkach notowanych na GPW możliwy do zastosowania model wyceny aktywów kapitałowych CAPM. Standardowo ostateczna wycena przedsiębiorstwa według modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i zdyskontowanych zysków ekonomicznych EVA. Dla przedsiębiorstw sporządzających rachunek przepływów pieniężnych również model APV oraz dla spółek notowanych na rynku papierów wartościowych metoda porównań rynkowych >PRZYKŁAD<.

Inwestycje: 600 zł – ze względu na dużą rozpiętość zlecanych usług obszar inwestycyjny z reguły wyceniany jest indywidualnie w zależności od skomplikowania i pracochłonności. W obszarze kalkulacji inwestycji znajduje się wyznaczenie progu rentowności BEP dla produkcji jedno-asortymentowej, kalkulacja procesu inwestycyjnego wraz z wyznaczeniem poziomu wolnych przepływów pieniężnych dla całego przedsiębiorstwa FCFF oraz dla kapitałów własnych FCFE, kalkulacja prostej stopy zwrotu, wewnętrznej stopy zwrotu IRR, oraz bieżącej wartości netto NPV i indeksu rentowności PI dla kalkulowanego projektu inwestycyjnego >PRZYKŁAD<.Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies …>>