Do pobrania

W życiu trzeba iść do przodu, ale można je zrozumieć tylko patrząc wstecz.”
Soren Kierkegaard

W celu zapewnienia poglądowego obrazu zakresu wykonywanych usług, w dalszej części strony zostały załączone przykładowe opracowania analizy, prognozy i wyceny finansowej spółki „Przykład” S.A. Pliki są w formacie pdf uruchamiane przez program Adobe-Acrobat do pobrania ze strony: www.adobe.com

 • Przykładowa analiza finansowa spółki „Przykład” S.A. – pobierz
 • Przykładowa prognoza finansowa spółki „Przykład” S.A. – pobierz
 • Przykładowa ocena projektu inwestycyjnego spółki „Przykład” S.A. – pobierz
 • Przykładowa wycena spółki „Przykład” S.A. – pobierz
 • Arkusz do uzupełnienia – pobierz
 • Warunki realizacji usług – pobierz
 • Regulamin korzystania z witryny – pobierz
 • Polityka Cookies – pobierz
 • Umowa o zachowaniu poufności – pobierz
 • Ustawa o rachunkowości – pobierz
 • Kodeks Spółek Handlowych – pobierz
 • Bibliografia – pobierz
 • Recepta na sukces w życiu i biznesie – pobierz

Treść z wybranych stron

 • Analiza struktury – pobierz
 • Analiza struktury majątku – pobierz
 • Analiza struktury kapitału – pobierz
 • Analiz struktury majątkowo-kapitałowej – pobierz
 • Analiza płynności finansowej – pobierz
 • Analiza płynności dynamicznej – pobierz
 • Kapitał obrotowy brutto – pobierz
 • Kapitał obrotowy netto – pobierz
 • Poziom kapitału obrotowego netto – pobierz
 • Analiza zadłużenia – pobierz
 • Analiza wypłacalności – pobierz
 • Analiza sprawności działania – pobierz
 • Analiza sprawności pracy – pobierz
 • Analiza kosztochłonności przychodów – pobierz
 • Analiza rentowności – pobierz
 • Dźwignie ekonomiczne – pobierz
 • Średni ważony koszt kapitału WACC – pobierz
 • Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe – pobierz
 • Analiza bilansu – pobierz
 • Rachunek zysków i strat – pobierz
 • Rachunek przepływów pieniężnych – pobierz
 • Analiza piramidalna – pobierz
 • Model Du Ponta – pobierz
 • ROE na sprzedaży – pobierz
 • Analiza dyskryminacyjna – pobierz
 • System wczesnego ostrzegania – pobierz
 • Wzorcowe układy nierówności wskaźników – pobierz
 • Rachunek opłacalności inwestycji – pobierz
 • Wycena DCF – pobierz
 • Wycena EVA – pobierz
 • Wycena APV – pobierz
 • Metoda porównań rynkowych – pobierz