Bibliografia

Wiedza nie ma żadnej wartości, dopóki nie zacznie być stosowana w praktyce.”
A. Czechow

 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 2. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod red. M. Jerzemowskiej, PWE, Warszawa 2013.
 3. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. M. Walczaka, Difin, Warszawa 2003.
 4. Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, P. Mielcarz, P. Paszczyk, PWN, Warszawa 2013.
 5. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 6. Bień W., Optymalizacja struktury kapitałów przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1995.
 7. Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami tom 1 i 2, PWE, Warszawa 2000.
 8. Czekaj J, Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.
 9. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy – podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010.
 10. Dębski W., Zarządzenie finansami przedsiębiorstw – teoretyczne i praktyczne aspekty, PWN, Warszawa 2013.
 11. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 12. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa – Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011.
 13. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 14. Edler A., Zawód Inwestor Giełdowy nowe ujęcie, Księgarnia Maklerska.pl, Poznań 2018.
 15. Fisher P., Zwykłe akcje, niezwykłe zyski oraz inne dzieła, Księgarnia Maklerska, Poznań 2019.
 16. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
 17. Graham B., Inteligenty inwestor, Studio Emka, Warszawa 2015.
 18. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 19. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008.
 20. Komar Z., Sztuka spekulacji po latach tom 1 i 2, Linia Sp. z o.o. Warszawa 2020.
 21. Korol T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna a Wolters Kluwer business 2010.
 22. Lefevre E., Wspomnienia gracza giełdowego, Linia Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 23. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 24. Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, Finans – Serwis, Warszawa 2002.
 25. Mączyńska E., Zawadzki E., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006.
 26. Murphy J.J. Analiza techniczna rynków finansowych, Księgarnia Maklerska.pl, Poznań 2017.
 27. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2014.
 28. Nowak E., M. Wierzbiński, Rachunek kosztów Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 29. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2009.
 30. Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.
 31. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 32. Prognozowanie gospodarcze – metody i zastosowania, red. naukowy M. Cieślak, PWN, Warszawa 2005.
 33. Rachunkowość zarządcza, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 34. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, redaktor naukowy Z. Messner, PWN, Warszawa 2007.
 35. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.
 36. Rutkowski A., Zarządzenie finansami, PWE, Warszawa 2016.
 37. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 38. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
 39. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1999.
 40. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1, Dom Organizatora, Toruń 2015.
 41. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 42. Sopoćko A., Rynkowe Instrumenty Finansowe, PWN, Warszawa 2010.
 43. Sukiennik M., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny stanu finansowego przedsiębiorstw, Krakowska Konfederacja Młodych Uczonych, Kraków 2007.
 44. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 45. Taleb N.N., Czarny Łabędź, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2020.
 46. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2002.
 47. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego – Sprawozdanie finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009.
 48. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego – Wskaźniki finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009.
 49. Wielka encyklopedia powszechna, t. I, PWN, Warszawa 1962.
 50. Wycena przedsiębiorstwa, pod red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
 51. Zarządzanie ryzykiem, praca zbiorowa pod red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2007.
 52. Żwirbla A., Nowe ujęcie rachunku dźwigni ekonomicznych – produkcja jedno i wieloasortymentowa, PWN Warszawa 2017.

Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies … »